ครูผู้สอนสถาบันดนตรี THE BAND MUSIC ACADEMY

ครูปาล์ม
สอนวิชา Piano Violin Viola
นายปรมรรถ ดวงดารา
จบการศึกษาชั้นสูงสุด
• ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต แขนงวิชาดนตรีศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ์การทำงานและผลงาน
เริ่มสอนเปียโนและอิเล็กโทนเป็นระยะเวลา 15 ปี ไวโอลิน 10 ปี และสามารถสอนวิโอล่าได้
• เคยเป็นครูสอนที่โรงเรียนดนตรีสยามกลการ
• เคยเป็นครูสอนที่โรงเรียนดนตรีราชพฤกษ์
• เคยเป็นครูสอนที่สถาบันดนตรี Fiddle Day สาขาเสรีเซ็นเตอร์
• ปี 2537 ประกวดอิเล็กโทนในงาน Yamaha Electone Festival ในรอบชิงชนะเลิศ
• ปี 2538 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในรุ่นกลาง งาน Yamaha Electone Festival
• ปี 2540 ได้รางวัลชนะเลิศ แชมป์อิเล็กโทนรุ่นทั่วไป
• ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในงาน Asia music festival ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
ปัจจุบันทำงานที่
• The band music school เป็นอาจารย์สอนเปียโนและไวโอลิน
• โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณ์ศึกษา เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาดนตรี
• โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาดนตรี
อุดมคติ
• ไม่ว่าจะเก่งดนตรีสักแค่ไหน.............แต่ขอให้ยังรักดนตรีอยู่
* * * * *
ครูวุฒิ
สอนวิชา แซกโซโฟน ฟลุท คลาริเนท โอโบ
นายวรวุฒิ สมัยเทอดศักดิ์
จบการศึกษาชั้นสูงสุด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เอกดุริยางคศาสตร์สากล
ประสบการณ์การทำงานและผลงาน
• เริ่มเล่นดนตรีครั้งแรกสมัยเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยเล่นเครื่องดนตรีแซกโซโฟน
และได้ร่วมเป็นสมาชิกอยู่ในวงโยธวาทิตของโรงเรียน มีความประทับใจในเสียงดนตรีและชอบในเสียงดนตรี
(เครื่องเป่าทุกชนิด) จึงได้ศึกษาและเล่นดนตรีมาตลอดจนถึงปัจจุบัน
สอนเครื่องเป่า 10 ปี เป็นนักดนตรีอาชีพ 10 ปี
ปัจจุบันทำงานที่
• The band music school
• เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปสากล หมวดวิชาดนตรีสากล วิทยาลัยนาฎศิลป์
อุดมคติ
• ผมรู้สึกว่าดนตรีช่วยพัฒนาคนในทุกๆด้านเพราะมีทักษะที่ประกอบกันหลายอย่าง จึงทำให้รู้ว่าดนตรีไม่เพียงแต่จะให้ความบันเทิงและความสุขแต่ยังให้ประโยชน์กับเราอีกมากมาย รวมถึงการประกอบอาชีพอีกด้วย
* * * * *
ครูแจ๊ค
สอนวิชา Piano , ดนตรีพื้นฐานเด็กเล็ก
นายกานตน์พัฒน์ รัชพันธุ์
จบการศึกษาชั้นสูงสุด
• ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยหอการค้า
• เคยศึกษาหลักสูตร Micro MBA พาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เคยศึกษาหลักสูตร นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงานและผลงาน
สอนดนตรีมาแล้วประมาณ 5 ปี
• สอนเปียโน คีย์บอร์ดกลุ่ม Kawai Showroom
• สอนเปียโนพื้นฐานเด็กเล็ก
ปัจจุบันทำงานที่
• The band music school
อุดมคติ
• อยากให้โลกสวยงามด้วยเสียงเพลง
* * * * *
ครูเจี๊ยบ
สอนวิชา Piano
นางสาวกรรณิการ์ ประกายกานต์
จบการศึกษาชั้นสูงสุด
• ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี 2548 เกรดเฉลี่ย 3.40
ประสบการณ์ทำงานและผลงาน
• ปี 2547 – ปัจจุบัน สอนเปียโนที่โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สาขารัชดาภิเษก
• สอบได้หลักสูตรวิชาเปียโน เกรด 7 (เกียรตินิยมอันดับ 2) รับรองโดยสถาบันดนตรี YAMAHA
• อายุ 15ปี เข้าแข่งขัน Piano 4 hands ได้เข้ารอบในระดับเขต
และได้สมัครแข่งเปียโนเดี่ยว รุ่นทั่วไป
ปัจจุบันทำงานที่
• The band music school
• โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สาขารัชดาภิเษก
อุดมคติ
• เล่นดนตรีให้สนุก............เพื่อความสุขของเราเอง
* * * * *
ครูมิ๋ว
สอนวิชา Flute , Piano , Voice
นางสาวดารารัตน์ หุตะวัฒนะ
จบการศึกษาชั้นสูงสุด
• ปริญญาตรี คณะศิลปศึกษา สาขาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา แขนงดนตรีสากล
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) เกรดเฉลี่ย 3.86
ประสบการณ์ทำงานและผลงาน
เริ่มสอนตั้งแต่อายุ 16 ปี
• ปี 2545 – 2549 สอน Flute , Piano ที่สถาบันบ้านดนตรี ท่าพระ
ปัจจุบันทำงานที่
• The band music school
อุดมคติ
• NO LIFT ……………………NO MUSIC
* * * * *
ครูส้ม
สอนวิชา Piano Violin Guitar
นางสาวญาณิศา ลิ้มรสอนันต์
จบการศึกษาชั้นสูงสุด
• ปริญญาตรี คณะดุริยางคศิลป์ สาขา Performance มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ์การทำงานและผลงาน
• ปี 2548 สอนเปียโนที่โรงเรียนเส้นเสียง
• ปี 2549 สอนเปียโนที่ Kpn บางแค
• ปี 2550 – 2551 สอนเปียโนที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขา Parakon
• ปี 2551 – 2553 สอนเปียโนที่ Kita Music School
• ปี 2551 สอนเปียโนที่ Popup Music school
• ปี 2553 ฝึกงานด้านการสอน Violin ที่โรงเรียนสารสาสน์
• ปี 2550 – 2553 Private Class กับนักเรียนที่จะสอบเข้าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เอกกีต้าร์
• เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Guitar Fastival 2005
• Master Class กับ Phillip Villa , Koze Maria
• แสดง Concert และ Recital ในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย
ปัจจุบันทำงานที่
• The band music school
อุดมคติ
• เรียนดนตรีเพื่อการผ่อนคลาย........เครียดไปจะไม่สนุก
* * * * *
ครูบุ๊น
สอนวิชา Drum
นายอิสริยะ ชัยสุรินทร์
จบการศึกษาชั้นสูงสุด
• ปริญญาตรี สาขาวิชา PERCUSSION มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประสบการณ์ทำงานและผลงาน
• เป็นครูสอนที่สถาบัน Yamaha สาขาสะพาน 2
• เป็นครูสอนที่สถาบัน KPN สาขาเย็นอากาศ
• เป็นครูสอนที่สถาบัน ศิลปะการดนตรี ประชาอุทิศ
• เป็นครูสอนวิชาพิเศษ PERCUSSION ที่โรงเรียนชิโนรส
• เป็นครูสอนวิชาพิเศษ PERCUSSION ที่โรงเรียน คริสต์ธรรมศึกษา
• ออกอัลบัม SURVIVAL KIT ในสังกัดแกรมมี่
• เป็นครูสอน PERCUSSION ที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
• เป็นสมาชิกวง Bangkok Society Drumline ในปี 2006
ปัจจุบันทำงานที่
• The band music school
• อาจารย์สอน PERCUSSION ที่โรงเรียนสาธิต มศว. (ประถม) 2011
อุดมคติ
• รายละเอียดนั้นสำคัญ แม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย
* * * * *
ครูกวาง
สอนวิชา Acting
นางสาว ฐาวดี ทองขะโชค
จบการศึกษาชั้นสูงสุด
• ปริญญาตรี สาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปี 2550 เกรดเฉลี่ย 2.86
ประสบการณ์การทำงานและผลงาน
• เป็นทีม Casting และ Acting Coach รายการ “ถ้าคุณแน่..อย่าแพ้เด็กประถม” ทางไทยทีวีสีช่อง 3
• สอน Dance , Acting ที่สถาบัน “Superstar Academy”
ปัจจุบันทำงานที่
• The band music school
• เป็นวิทยากรพิเศษด้านศิลปะการแสดง ทั้งนาฏศิลป์ไทยและสากล
อุดมคติ
• ฝันได้........แต่อย่าเพ้อฝัน และต้องพยายามให้ฝันของเราเกิดขึ้นมาให้ได้
* * * * *
ครูบลู
สอนวิชา Guitar
นายชลธิศ ทองเงิน
จบการศึกษาชั้นสูงสุด
• ปริญญาตรี สาขาดนตรีสากล เอก Guitar
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประสบการณ์การทำงานและผลงาน
• ระดับมัธยม ประกวดวงดนตรีร่วมสมัย ในรายการ “คุณพระช่วย”
• แข่งขันเล่นดนตรีในรายการ “THE HUNT” ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในปี 2553
• เซ็นสัญญาศิลปินฝึกหัดกับแกรมมี่ เมื่อปี 2553
ปัจจุบันทำงานที่
• The band music school
• เป็นมือกีต้าร์ แสดงสดที่ร้าน “มาดาม สเต็กเฮ้าส์”
อุดมคติ
• โลกของผมคือดนตรี
* * * * *
ครูเนม
สอนวิชา Percussion / Drum
นายชาญวุฒิ ช้ำกล่ำ
จบการศึกษาชั้นสูงสุด
• ปริญญาตรี สาขาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประสบการณ์การทำงานและผลงาน
• ระดับประถม ประกวดวงเมโลเดี่ยนชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
• ระดับมัธยม ประกวดวงดนตรีร่วมสมัย ในรายการ “คุณพระช่วย”
ปัจจุบันทำงานที่
• The band music school
• เป็นมือ Percussion แสดงสดที่ Cicada Market หัวหิน
• เป็นมือ Percussion วง “ปล่ำแรง”
อุดมคติ
• ดนตรีคือสิ่งที่สวยงาม
* * * * *
ครูนัท
สอนวิชา Drum
นายวรพัฒน์ วรคุณวิศาล
จบการศึกษาชั้นสูงสุด
• ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสากล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประสบการณ์ทำงานและผลงาน
• เป็นมือกลองของวง Story Tales
• สอนกลองชุดตามบ้านนักเรียน
ปัจจุบันทำงานที่
• The band music school
อุดมคติ
• อยากจะสร้างสรรค์บทเพลง อันแสนวิเศษให้แก่คนทุกรุ่น
* * * * *
ครูนุ่น
สอนวิชา Drum
นายณัฐวร ดีมั่น
จบการศึกษาชั้นสูงสุด
ปริญญาตรี สาขาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประสบการณ์การทำงานและผลงาน
• ระดับประถม ประกวดวงเมโลเดี่ยนชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
• ระดับมัธยม ประกวดวงดนตรีร่วมสมัย ในรายการ “คุณพระช่วย”
ปัจจุบันทำงานที่
• The band music school
• เป็นมือกลอง แสดงสดที่ร้าน “มาดาม สเต็กเฮ้าส์”
อุดมคติ
• ดนตรีคือความสุขของผม และความสุขของผมคือการเล่นดนตรี
* * * * *
ครูต้น
สอนวิชา Guitar
นายพงศธร ขยัน
จบการศึกษาชั้นสูงสุด
• ปริญญาตรีสาขา เอกกีต้าร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประสบการณ์ทำงานและผลงาน
• เคยเป็นครูสอน Guitar ชั่วคราวที่สถาบัน Yamaha สาขาปิ่นเกล้า
ปัจจุบันทำงานที่
• The band music school
อุดมคติ
• งานที่ดีอยู่ที่การเริ่มต้นที่ดี
* * * * *
ครูปาล์ม
สอนวิชา Guitar Bass
นายเกษมสันต์ ตันติโกศล
จบการศึกษาชั้นสูงสุด
• จบ ปวช. สาขาดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย เกรดเฉลี่ย 2.78
• ปริญญาตรี สาขาดนตรีสากล เอก Guitar Bass มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประสบการณ์การทำงานและผลงาน
• ระดับมัธยม ประกวดวงดนตรีร่วมสมัย ในรายการ “คุณพระช่วย”
ปัจจุบันทำงานที่
• The band music school
อุดมคติ
• จังหวะ......ดนตรี.....คือสิ่งสำคัญสำหรับผม
* * * * *
ครูเขม
สอนวิชา Ballet , Jazz Dance , Hiphop , K-Pop
นายวรัญญู ช่างสาน
จบการศึกษาชั้นสูงสุด
• ปริญญาตรี สาขานาฏศิลป์สากล วิทยาลัยนาฏศิลป์
ประสบการณ์ทำงานและผลงาน
• คิดการแสดง , จัดการแสดง ให้กับทางโรงเรียนต่าง ๆ ที่ต้องการ
• สอน Dance ตามบ้านนักเรียน
• เป็นครูผู้ช่วยที่วิทยาลัยนาฏศิลป์
• เคยผ่านการอบรมหลักสูตร A.T.ODT
• สอน Jazz ที่สถาบันสยามกลการ พระราม 3
• สอน Ballet , Jazz ที่โรงเรียนสยามวาทิส
• เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการเต้น Ballet ให้กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
• สอน Ballet ที่โรงเรียนสาธิตเกษตร
ปัจจุบันทำงานที่
• The band music school
อุดมคติ
• การเต้นคือการปลดปล่อยอารมณ์เครียด......และจินตนาการ....ของผม
* * * * *
ครูโจ
สอน Violin
นายอรรถ วิริยะภราดร
จบการศึกษาชั้นสูงสุด
• ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา
ประสบการณ์ทำงานและผลงาน
• เป็นครูสอนไวโอลินที่สถาบัน Yamaha เป็นเวลา 2 ปีกว่า
ปัจจุบันทำงานที่
• The band music school
อุดมคติ
• อย่าคิดว่าจะทำไม่ได้...........ถ้าคุณยังไม่ลองทำ
* * * * *
ครูม่าน
สอน Ballet , Hiphop , K-pop
น.ส. ปพิชญา จับเทียน
จบการศึกษาชั้นสูงสุด
• ปริญญาตรี นาฏศิลป์สากล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประสบการณ์การทำงานและผลงาน
• สอน Ballet & Jazz ที่สถาบัน Bangkokdance
• สอน Ballet ที่สถาบันวาสนาบัลเล่ต์
• สอน Ballet ที่โรงเรียนอนุบาลจุฑาภรณ์
ปัจจุบันทำงานที่
• The band music school
อุดมคติ
* * * * *
ครูเก่ง
สอนวิชา B-BOY
นาย สิทธิศักดิ์ ทองไทยนันท์
จบการศึกษาชั้นสูงสุด
• ปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามหำแหง
ประสบการณ์การทำงานและผลงาน
เต้น B-BOY มาเป็นเวลา 5 ปีกว่า
• ลงแข่งในรายการ LG ENTERTAINER ล้านฝันสนั่นโลก ทางช่อง 9 เข้าถึงรอบรองชนะเลิศ
• ถ่าย MV เพลง “Thailand open – open happiness วง Tattoo Colour
• แชมป์ประเทศไทยในงาน B-BOY ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• เต้นโชว์ถวายหน้าพระภักต์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ฯ ในโครงการ “To Be Number One”
• สอน B-BOY ในโครงการ “To Be Number One”
• สอน B-BOY ในโครงการ DADDY ของ ปปส. ทั้ง 4 ภาค ของประเทศไทย
• สอน B-BOY ที่สถาบันลลิตา จ. ชลบุรี
• สอน B-BOY ในโครงการ New Sport For Young ของ ส.ส.ส.
ปัจจุบันทำงานที่
• The band music school
• สถาบันลลิตา จ. ชลบุรี
อุดมคติ
• ทำปัจจุบันให้เป็นอนาคตข้างหน้าที่เราต้องการ
* * * * *
ครูกิ๊ก
สอนวิชา K-Pop , Hiphop
น.ส. วิภาพร ดิษคุ้ม
จบการศึกษาชั้นสูงสุด
• ปริญญาตรี สาขาวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(เป็นเด็กนักเรียนทุนเรียนฟรี โดยใช้การเต้นสอบชิงทุน)
ประสบการณ์การทำงานและผลงาน
• สอน HipHop ในโครงการ “To Be Number One”
• สอน HipHop ที่สถาบันลลิตา จ. ชลบุรี
• สอน HipHop ที่โรงเรียน Dance Lovers พระราม 2
ปัจจุบันทำงานที่
• The band music school
อุดมคติ
• ชีวิต..........ของฉันคือการเต้น.......และจังหวะเพลง
* * * * *
ครูกันต์
สอนวิชา Voice
นาย กันต์ อิสมันยี
จบการศึกษาชั้นสูงสุด
• ศป.บ. ( ดุริยางคศาสตร์สากล ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสบการณ์การทำงานและผลงาน
• เริ่มต้นเรียนดนตรี และการขับร้องเพลงกับมารดา และเป็นนักร้องเสียงโซปราโน เมื่อเยาว์วัย ในคณะนักร้อง
คริสตจักรศรีพิมลธรรม และร้องเสียงเทนเนอร์ในคณะนักร้องสคริสตจักรที่สองสามย่าน กรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2533-2542
• เริ่มต้นศึกษาการขับร้องเดี่ยวกับ อาจารย์อนุชิต นันทขว้าง เมื่อ พ.ศ. 2540
• เริ่มต้นศึกษาทฤษฎีดนตรี กับ อาจารย์เนติ กันตะถาวร เมื่อปี พ.ศ. 2540-2541
• สอบเข้าและศึกษา ในภาควิชาดุริยางคศาตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในวิชาเอกขับร้องสากล ปี พ.ศ. 2541 – 2545 โดยเรียนกับ อ.วิภา คงคากุล
• เรียนเดี่ยวขับร้องเพิ่มเติม ในประเภทวิชา Opera performance กับ อาจารย์วีรวรรณ โทนชัย
อาจารย์เนติ กันตะถาวร อาจารย์สารา เกษศรี ณ อยุธยา
• เรียนวิชา ทฤษฎีดนตรีเพิ่มเติมกับ อาจารย์ ณรงค์ มณีขาว และ น.อ.ดร. วิษณุเทพ ศิลปะบรรเลง (รน.)
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Voice Performance (B.F.A) จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปี พ.ศ. 2545
• เข้ารับการฝึกงานจาก โรงเรียนสาธิตประสานมิตร เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา (2543-2544)
• เข้ารับการอบรม “การใช้ดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย” ซึ่งเป็นการจัดอบรมของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
• สอนวิชาขับร้องเพลงสำหรับเด็กเล็ก (อายุ 5-7 ปี) ที่ C and N Studio ถนนปั้น ปี พ.ศ. 2541
• สอนวิชาขับร้องที่ Peterson Arts Music สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว ปี พ.ศ. 2542-2544
ปัจจุบันทำงานที่
• The band music school
• อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ราชภัฏอุตรดิตถ์
อุดมคติ